Mathijs van Alstein

Geestelijke - Gemeente Zeist, Nederland

Mathijs van Alstein (1976) studeerde filosofie in Antwerpen en Brussel. Hij promoveerde in 2005 met een proefschrift over Martin Heidegger. Sinds 2010 is hij priester in De Christengemeenschap. Hij werkt in Zeist. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Ochtendvoordracht: Staatsgeheimen en groepsdynamiek
Workshop: Wereld in brand


Ignaz Anderson

Directeur - Iona Stichting, Nederland

Ignaz Anderson (1957) is sinds 2004 directeur van de Iona Stichting. Daarvoor was hij gedurende
25 jaar werkzaam binnen de Vrijeschool en bekleedde hij diverse bestuurlijke functies. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het thema water. Als nevenfunctie is hij lid van de Raad van Toezicht van de GLS-Treuhand, vriend van het Earth Charter en Worldconnector.

Avondvoordracht: Den Bosch; een gesprek met haar genius


Ya’akov Arnan (Directeur Spraakvormings- en theaterschool Hamila, Israel); Faiz Sawa’ed (Manager Sha’ar laAdam- Babl’ilInsan, Israel)

Ya'kov Arnan geb. 1958 in een kibboets in Israël, na mijn schooltijd een carrière in het leger, ontmoeting met christendom en antroposofie, medeoprichter van Kibboets Harduf, opleiding spraakvorming in Engeland, medeoprichter van de spraakvormings- en theaterschool HaMila en van de ontmoetingsplaats Sha’ar laAdam - Bab l’il Insan, gehuwd, twee dochters en een paar kleinkinderen.

Faiz Sawa’ed, geboren in 1966 in het bedoeïnendorp Sawa’ed vlakbij Harduf. Daar de antroposofie ontmoet, na een kort verblijf in Dornach, maatschappelijk werk gestudeerd in Israël, gewerkt in het zuiden van Israël, sinds 2000 terug in Galilea. Sociaaltherapeut in een kindertehuis, op dit moment manager van de ontmoetingsplaats Sha’ar laAdam - Bab l’il Insan

Workshop: Intercultureel theater in het Midden-Oosten


Bastiaan Baan

Geestelijke en seminarieleider - Seminarie Spring Valley, NY, USA

Bastiaan Baan (*Haarlem, NL 1949) werkte na zijn leraren-opleiding in een ghetto in Los Angeles, in Gandhi-scholen in India en als vrije school-leraar in Nederland. Na zijn priesterwijding in 1981 was hij werkzaam als geestelijke in de Christengemeenschap in Nederland. Sinds 2013 begeleidt hij de priester-opleiding van de Christengemeenschap in Noord-Amerika.

Avondvoordracht: Alleen het vuur wordt door het vuur niet verteerd
Workshop: Samenwerking met de gestorvenen in het sociale leven


Laura R. Bargmann

Regisseur - Drempeltheater, Nederland

Geboren 1955, getrouwd, 4 kinderen, 2 kleinkinderen. 2001 eerste ontmoeting met de antroposofie door een zoon. Gevraagd voor een rol in het derde Mysteriedrama. Intensieve samenwerking, studie antroposofie en spraakvorming. In 2008 lid van de vereniging en klasse-lid. In 2015 klasse-lezer. Deelname gespreksgroep Christengemeenschap Rotterdam. 2016 artistieke leiding van het Drempeltheater.

Workshop: ‘Hoe verhouden zich de tegenkrachten tot de mens en de natuur in samenhang met onze moraliteit?’


Vicke von Behr

Geestelijke - Berlijn, Duitsland

Geboren 22 juli 1949.
Studeerde Theaterwetenschap, Protestantse Theologie, en Economie
1992 Priesterwijding, geestelijke in Berlijn
2001 Bewindsdrager in de regio Oost-Duitsland
2002 Lid van de Kring van Zeven
2005 Aartsbewindsdrager

Plenaire afsluiting: Een boeket vuurbloemen voor de toekomst


Vicke von Behr, Anand Mandaiker, Christward Kröner, Marie-Pierrette Robert, Gisela Thriemer, Stephan Meyer, Jaroslav Rolka

Leiding van de Christengemeenschap - Berlijn, Duitsland

Alle leden van de Kring van Zeven zijn sinds vele jaren geestelijken in de Christengemeenschap.

Workshop: De toekomst van de Christengemeenschap: Vragen – Perspectieven – Uitdagingen


Kees van Biert

voorzittter Raad van Bestuur - BD Grondbeheer, Nederland

Kees (1957) werkte na zijn studie kort bij een adviesbureau en richtte in 1984 JBR Strategy & Corporate Finance op. Inmiddels is JBR een middelgroot wereldwijd opererend adviesbureau. Kees is verantwoordelijk voor internationale maritieme en offshore praktijk. Zijn boerenafkomst en liefde voor landbouw kreeg een vervolg toen hij, naast zijn taak bij JBR, in 2013 voorzitter werd van BDGrondbeheer

Workshop: Eigendom en financiering van landbouwgrond; Pensioen met zuurstofmasker of gezond investeren?


Ben Black

Ben Black is geboren in Toronto, Canada. Na de Vrije School in Toronto studeerde hij germanistiek, anglistiek en religieuze wetenschappen in New Brunswick en in Tubingen. Na het priesterseminarie van Stuttgart is hij in 2008 is tot priester gewijd. Hij woont en werkt in Keulen.

Workshop: Boogschieten


Yaroslava Black-Terletska

Geestelijke - Gemeente Keulen, Duitsland

Geboren en opgegroeid in Galicië, in het westen van de Oekraïne. Studeerde Germanistiek en Filosofie aan de universiteit van Tschernowitz. Vertaalde literatuur en voordrachten in het Oekraïens en Duits. Gaf les, dichtte, schilderde. Publiceerde gedichten, verhalen en essays. Solo en gezamenlijke exposities. Priesterwijding 2005. Woont en werkt in Keulen.

Ochtendvoordracht: Brandstof van de geest. Van coole plaatsen en brandende oorden.


Tomáš Boněk

Tomáš Boněk is priester in Praag en bestuurslid van de Antroposofische Vereniging Tsjechië en geeft les aan de Praagse academie voor sociale kunst en het seminarie in Stuttgart en Hamburg. Geïnteresseerd in onderwerpen zoals de bewustzijnsontwikkeling in verschillende cultuurfases, de mysterie wijsheid en de geschiedenis van de Christengemeenschap. Same met Prof. Peter Selg doet hij onderzoek naar de gemeenschappelijke geschiedenis van de Christengemeenschap en de antroposofische beweging. Hij is getrouwd met Johanna en heeft drie kinderen.

Workshop: De Christengemeenschap in relatie tot de antroposofie en de antroposofische beweging


Florian Bonte

Ik ben geboren in Geluwe (Belgie), doorliep de Vrije School in Gent en studeerde daarna in Gent ook farmacie. Na mijn studie begin ik te werken bij Weleda in Zoetermeer, waar ik nu ruim 2,5 jaar aan de slag ben. De laatste 1,5 jaar als tweede apotheker.

Workshop: Helen met vuur – farmaceutische bereidingsprocessen bij Weleda


Wilma Bos

Geestelijke - Nederland

Geboren in Amsterdam in 1946, schooltijd (gymnasium) in Rotterdam. Meerdere beroepen en studies: o.a. chemisch analiste, studie bouwkunde en filosofie, studie zang, vijf jaar werkzaam als zangeres. Priesterseminarie Stuttgart vanaf 1981, Priesterwijding 1985. Geestelijke in Nederland, Duitsland, België en Zuid-Afrika. Emeritaat in 2010, nu wonende in Den Haag.

Workshop: De tijd waarin wij leven en de Openbaring van Johannes


Désanne van Brederode

Schrijver - Nederland

Désanne van Brederode (Utrecht, 1970) studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1994 publiceerde ze o.a. een zevental romans bij uitgeverij Querido. Ze schrijft regelmatig essays, artikelen en columns voor diverse media en houdt lezingen over uiteenlopende levensbeschouwelijke onderwerpen. Tevens is ze sinds 2013 actief bestuurslid van het Syrische Comité in Nederland.

Ochtendvoordracht: Over vrede – balanceren tussen aanvaarding en verzet.


Peter Bruckmann

Geestelijke - Gemeente Düsseldorf, Duitsland

Jaargang 1949, 1969-1973: studie rechtswetenschappen, 1973 1e juridisch staatsexamen, 1976 2e juridisch staatsexamen en toelating tot de advocatuur, 1979 benoeming tot notaris, 1988 priesterwijding, gehuwd, twee volwassen kinderen, gemeentegeestelijke in Düsseldorf.

Ochtendvoordracht: De worsteling om een nieuw rechtsleven – opstandingskrachten in het sociale


Michael Bruhn

Bewindsdrager in de Christengemeenschap - Regio Zwitserland/Italië/Frankrijk/Spanje/Portugal

Geboren in Midden-Amerika, opgegroeid in Duitsland, studie protestantse theologie, heilpedagogisch en sociaal-therapeutisch werk met jongvolwassenen in Schotland, priesterwijding 2001, gemeentewerk in Überlingen, Berlijn en Kleinmachnov, sinds 2016 bewindsdrager in Zwitserland en de Romaanse landen.

Ochtendvoordracht: Sacramenten in het dagelijks leven
Workshop: Zeven fundamentele mensheidsvragen – Sacramenten en het dagelijks leven


Christopher Houghton Budd

Economisch en monetair historicus - Economische Conferentie aan het Goetheanum, Zwitserland

Ruim 50 jaar onderzoek naar Rudolf Steiners economische visie in praktische, wetenschappelijke en politieke context. Coördinator economische conferentie aan het Goetheanum (sociale sectie). Nu gericht op: financiële geletterdheid van jongeren. Boeken o.a. Finance at the Threshold, Rare Albion, Prelude in Economics, Van 1980 tot 2015 uitgever tijdschrift Associate! www.christopherhoughtonbudd.com

Ochtendvoordracht: Johannitische economie – christendom als financieel feit
Workshop: Johannitische economie / De transformatie van goud


Lisette Buisman- Walbeek

Geestelijke - Gemeente Zeist, Nederland

Lisette Buisman-Walbeek.
Geboren in 1951. Werd gewijd in 2005 te Berlijn.
Heeft in Den Haag gewerkt en sinds 2016 in Zeist.
Daarvoor werkzaam op het gebied van Drama, kunstzinnige therapie en euritmie ; zowel in het theater als op scholen , instituten en bedrijven. Had 18 jaar de artistieke leiding van een euritmiegezelschap. Zij is getrouwd en heeft een zoon.

Workshop: Het vuur in Jeroen Bosch


Clarine Campagne

Organisatieadviseur en coach - Clarine Campagne TBV, Nederland

Clarine Campagne studeerde in 1987 af aan de universiteit in Wageningen. Zij houdt van het maken van tochten, zowel in de natuur als opgevat als metafoor; alleen en samen. Zij werkte op de Vrije Hogeschool met studenten en verzorgt vanuit de Iona Stichting verschillende scholingstrajecten. Zij begeleid als coach mensen en organisaties met ontwikkelingsvragen. Ook is zij bestuurslid van de AViN.

Workshop: Opgave van nu: hoe word je werkelijk socialer zonder jezelf-zijn in te leveren
Workshop: Theorie U – diepgaand onderzoeken met open mind, open hart en wil. En dan met vuur handelen!


Paul Corman (geestelijke, Peru), Andreas Loos (geestelijke, Colombia), Craig Wiggins (geestelijke, USA)

Na hun wijding in resp. 1986, 2005, en 1992 hebben deze geestelijken in Duitsland, Nederland, Peru, Colombia en de Verenigde Staten gewerkt. Ze houden zich aanhoudend bezig met vragen rondom gender, homoseksualiteit, en trouwrituelen.

Workshop: ‘Het vuur van de wezenscheppende liefde is geen spel’


Gert-Jan de Hoon

Gert-Jan de Hoon is transformational coach, spreker, gids en auteur van Een pelgrimstocht naar Santiago. Zijn talent is mensen op een ongedwongen manier in hun eigen kracht en licht te zetten. Hij werkte met verpleegkundigen, kansarme jongeren, gedetineerden, topmanagement, eindejaarsscholieren en startende ondernemers.

Workshop: In contact met het innerlijk vuur


Lisa Devine

Geestelijke - Gemeente Sydney, Australië

Lisa Devine volgde oorspronkelijk een opleiding tot jeugdwerker en werkte met dakloze jongeren. Na het behalen van haar master psychologie specialiseerde ze zich in het werken met conflictsituaties en trauma. Ze volgde ook haar levenslange liefde voor dans en werd euritmiste. De afgelopen vijftien jaar werkte ze als geestelijke in de Christengemeenschap in Australië.

Ochtendvoordracht: De Brug van Vuur naar de Toekomst


Carla van Dijk

Social designer - Nelmezzo, Nederland

studie soc. pedagogiek, werkzaam in vormingswerk bedrijfsjeugd. VPA -opleiding, leerkracht Geert Grooteschool Amsterdam, 3 jaar priesterseminar, oprichting Tobiasschool, biografie en counselingsopleiding in Centre for Social Development, waarna langdurige internationale samenwerking met C. van Houten. Werkzaam met Vrije Schoolcolleges in Duitsland, Rusland en Oekraine, "wat hindert goed samenwerken"

Workshop: Het mysterie van de ontmoeting


Paul Doesburg, Marjolein Doesburg

Onderzoeker - Nederland

Paul Doesburg, onderzoeker voedingskwaliteit. Voeding een verzameling inhoudsstoffen? Dat vindt hij te simplistisch. Met zijn onderzoek bepleit hij een leven-inclusieve kijk op voeding.
Marjolein Doesburg, specialist laboratoriumgeneeskunde. En we leven nog lang en gelukkig? Dat vindt zíj te simplistisch. Met haar boek ‘Eigen koning worden’ stimuleert ze mensen om morele gezondheid te ontwikkelen

Workshop: Het geestesvuur voeden


Lisanne Eblé-Bekman

Na haar Master of Leadership (behaald in 2016) werkt Lisanne Eblé-Bekman (1972) nu full-time als ondernemer bij het Instituut voor Mens- en Organisatieontwikkeling (IMO).
‘Het hebben van een visie, het voeren van een dialoog vanuit de interesse naar wat ons in het menszijn verbindt en het realiseren van ‘sustainable success’ zijn kwaliteiten die mij aanspreken als het gaat om leiderschap.'

Workshop: Presence


Waldtraut Fetscher

Psychotherapeute en communicatietrainer - Duitsland

Waldtraut Fetscher (62), trainer geb. Nedersaksen, vertrouwd met sociale processen, vroeger bittere ervaringen gehad met uitgesloten worden, het gevoel niet op mijn plek te zijn. Religieus geworden en de Christengemeenschap gevonden, sinds 2004 leerling van Marshall Rosenberg, geweldloze communicatie. Woon in Beieren, houd van Wenen, bezig met woonproject in Chiemgau. www.lebens-supervision.com

Workshop: ‘Spelen met vuur zonder schuldgevoel in spreken en luisteren’


Rainer Fournes

Musicus - Duitsland

Geb. Berlijn 1950 –vrijeschool –muziekstudie – vele jaren lid van het Duits Symfonieorkest Berlijn, viooldocent aan de universiteit voor de kunst Berlijn, directeur van het jeugdorkest van Berlijn, tientallen jaren vertrouwd met en actief in de cultusmuziek van de Christengemeenschap, veel kamermuziek met viool en altviool in verschillende ensembles.

Workshop: In welke vorm vinden we ‘con fuoco’ in de kamermuziek
Workshop: Cultusmuziek


Gijs Frieling

Gijs Frieling, geboren in Amsterdam in 1966 werd opgeleid aan de Rietveld academie en de Rijksacademie. Hij maakt tijdelijke en permanente muurschilderingen in musea, galeries, ziekenhuizen, universiteiten en in prive- woningen. Zijn werk refereert aan verschillende vóór-renaisencistische frescotradities en aan Noord-Europese decoratieve volkskunst uit de 18e en 19e eeuw. Maar is ook geïnformeerd door hedendaagse installatie, video en filmkunst. Van 2006 tot 2010 was hij directeur en hoofdcurator van kunstenaarsinitiatief W139 in Amsterdam en op dit moment is hij kunstadviseur van de Rijksbouwmeester. In 1994 won hij de koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst, in 1999 was hij een van de winnaars van de Prix de Rome en in 2009 won hij de Cobra Kunstprijs. Hij is jurylid van de Koninklijke prijs voor schilderkunst en lid van de Raad van Toezicht van het Mondriaanfonds. Zijn werk bevind zich o.a. in de collectie van het Stedelijk museum Amsterdam, het Noord-Brabants museum, De Nederlandse Bank, AkzoNobel, en diverse bedrijfs en privé collecties. In 2016 maakte hij een monumentaal mozaïek van Mozes en het brandende braambos in de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem. Op dit moment is zijn tentoonstelling “The Painted Bird” met 750 m2 muur, vloer en plafondschilderingen van 16 schilders te zien in Marres in Maastricht.

Workshop: Vurige woorden


Wolfgang Gädeke, Jeanette Terra

Geestelijken - Duitsland

Wolfgang Gädeke, geb. 1943, vrijeschool, studie aan het priesterseminarie, Theologie, Geschiedenis en Psychologie in Marburg en Tübingen, praktijkjaar in psychiatrische kliniek, priesterwijding 1968, geestelijke in Ulm, Kiel en Hamburg. Bewindsdrager in Noord-Duitsland 1990-2009. Sinds 1982 huwelijksconsulent; docent aan de priesterseminaries, vele publicaties, gehuwd, 4 volwassen kinderen.

Geestelijke van de Chirstengemeenschap in Bochum. Lerares bovenbouw vrijeschool: Duits, Frans, Godsdienst, Ethiek. HR-manager, Adviseur personeels- en organisatieontwikkeling, begeleiding van de ontwikkeling van leiderschapskrachten, mediation voor bedrijven, huwelijk en gezin, mede-oprichter van ‘snelle interventie Bochum’ (ondersteuning kinder- en jeugdzorg). Co-auteur van ‘Mut zur Konfliktlösung’(uitg. Trigon).

Workshop: De schaduw van de Christengemeenschap


René Groenen

BD tuinder - 'De Beersche Hoeve', Nederland

René werkt op de Beersche Hoeve, een biodynamisch landbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in het vermeerderen van groentezaden en het veredelen van groenterassen. Beide activiteiten vinden plaats in een tweevoudig samenwerkingsverband van biodynamische tuinders dat met name in Duitsland actief is: Bingenheimer Saatgut voor de verkoop van zaden en Kultursaat voor de ontwikkeling van nieuwe rassen.

Ochtendvoordracht: “De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien…”


Agnes Hardop & Thomas Mayer

Agnes Hardop is zangeres, pianiste, euritmiste en meditatielerares.

Thomas Mayer is leraar burgerrechten, meditatieleraar en auteur van meerdere boeken, waaronder “Rettet die Elementarwesen!“ (red de elementenwezens)

Workshop: Elementenwezens beleven
Workshop: Antroposofische meditatie


Marthy Hecker & Vera Slot

Vera en Marthy studeren in het 3e en 4e jaar van de opleiding docent dans/euritmie op de Hogeschool in Leiden. Vera is vanaf de middelbare school intensief bezig met theater. De laatste jaren heeft Vera yoga ontdekt. In euritmie komen aspecten van beide bewegingskunsten naar voren. Aan de ene kant de uitdrukkingen, aan andere kant de helende werking. Marthy brengt graag mensen samen om in het moment vreugde en verbinding te scheppen. In euritmie heeft Marthy hiervoor zijn middel gevonden.

Workshop: Eurythmy on the rocks


Ardan Heerkens

Geestelijke - Gemeente Amsterdam, Nederland

Geboren in Noord-Braband, getogen in Vlaanderen, getrouwd, vader geworden en gewijd in Duitsland, werkzaam in Amsterdam sinds 2012.

Workshop: Eén vlam, ons vuur: Het Onze Vader


Bernard Heldt

orthopedagoog / ontwikkelingspsycholoog - Nederland

Bernard Heldt is orthopedagoog. Hij werkte als hoofd opleidingen en algemeen secretaris voor de Nederlandse heilpedagogische beweging.
Hij is vice-president van het ECCE, een Europese NGO voor antroposofische zorg en mede-oprichter van ELIANT, dat 1 miljoen handtekeningen aan de Europ. Commissie overhandigde. Hij geeft lessen religieuze stromingen aan jongeren in De Christengemeenschap te Zeist.

Workshop: Begrip tussen de religies en de werkzaamheid van het Christuswezen daarin
Workshop: Begrip tussen de wereldreligies en de werkzaamheid van het Christuswezen daarin


Bertolt Hellebrand

Geestelijke - Gemeente Frankfurt/Main, Duitsland

Vrijeschool in München; lerarenopleiding biologie, aardrijkskunde en scheikunde in München en Hamburg; gehuwd, drie kinderen (13/12/10); priesterseminarie in Stuttgart; sinds 1999 geestelijke in de Christengemeenschap, eerst in Keulen, daarna sinds 2004 in Frankfurt; docent aan het priesterseminarie in Hamburg (o.a. goetheanistische waarneming van planten).

Workshop: ‘Het vuur van de wezenscheppende liefde’ – omvormingsprocessen in het eigen leven en de sacramenten


Dieter Hornemann

Geestelijke - Gemeente Chiemgau, Duitsland

Ik heb in Hannover op de vrijeschool gezeten. Sinds 1973 ben ik geestelijke, eerst 30 jaar in Stuttgart, daarna in Chiemgau. In 1976 werd ik voor het eerst gevraagd om voor een doop naar Moskou te komen. Sindsdien heb ik vele reizen gemaakt naar Rusland en de Oekraïne om daar de vernieuwde sacramenten te brengen. Ik ben gehuwd. We hebben zes kinderen en tot nu toe vijftien kleinkinderen.

Workshop: Dansen uit verschillende culturen


Ger Jue

oud directeur van verzorgings- en verpleeghuis - Nederland

72 jaar. weduwnaar sedert 6 jaar. eigen ervaring in de ouderenzorg met ouder worden en sterven, de ritualen zoals die daarbij voorkomen en de praktijk van communicatie en voorlezen voor gestorvenen.

Workshop: “Hoe dichtbij zijn onze gestorvenen” – workshop vanuit stichting Wederzijds


Constanza Kaliks

Bestuurslid Algemene Antroposofische Vereniging - Leider van de jeugdsectie - Goetheanum, Zwitserland

Geboren in 1967 in Chili, opgegroeid in Brazilië. Studeerde wiskunde, bezocht de pedagogische leergang aan het Goetheanum, gaf daar ook les. Docente wiskunde aan de bovenbouw van de Steinerschool in SãoPaulo. Sinds 2012 leider van de jeugdsectie aan het Goetheanum, daarnaast sinds maart 2015 lid van het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging. Gehuwd, twee kinderen.

Avondvoordracht: Bouwen aan vrede – een besluit van het menselijke ‘ik’?


Mariano Kasanetz

Geestelijke - Gemeente Buenos Aires, Argentinie

Geboren in 1971, studeerde natuurkunde in Buenos Aires. Gehuwd, vader van een dochter en een zoon. Priester sinds 2004.

Ochtendvoordracht: Het individu en de groep. De zaligsprekingen, de brandende uitdaging van onze tijd
Workshop: Samen zijn met Mariano Kasanetz


Patrick Kennedy

Geestelijke, seminarieleider - Seminarie Spring Valley, Verenigde Staten

Geboren in Sacramento, USA, werd Patrick in 2006 in Chicago tot priester gewijd. Na de Waldorf school in Kimberton behaalde hij een bachelor in culturele antropologie aan de Universiteit van California. Hij werkte negen jaar in Washington en hielp bij het stichten van de gemeente aldaar, daarna werd hij gevraagd voor het seminarie en vertrok met zijn vrouw en twee dochters naar Spring Valley.

Ochtendvoordracht: ‘Onze Helpende Leider’: het onderhouden van een directe relatie met Jezus Christus
Workshop: ‘De smalle poort’ – de Weg vinden die naar het leven leidt.


Eva Knausenberger

Psychotherapeut - Nieuw Zeeland

Geboren in Duitsland, gehuwd in de VS, - vier kinderen en nu dertien kleinkinderen, woon ik sinds 25 jaar in Nieuw-Zeeland, waar ik werk als gediplomeerde traumatherapeute gespecialiseerd in psychosomatische integratie.
Ik ben actief lid van de Christengemeenschap, van de Antroposofische Vereniging en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen.

Workshop: Zielewonden genezen


Jitka Kozeluhova

Musicus - Duitsland

Geboren in 1966 in Praag, muziekstudie piano, zang, en compositie (conservatorium en academie in Praag), vanaf 2002 cantor in de gemeente Stuttgart-Mitte, werkzaam als zelfstandig kunstenaar en docente (openbare cursussen over grondbegrippen van de muziek, gastdocente aan de Vrije Hogeschool in Stuttgart en de Sofiaschool in Slowakije.

Workshop: Compositieoefeningen – leidend tot het uitvoeren van cultische muziek


Kring van Zeven

De Kring van Zeven is het centrale orgaan van de internationale Christengemeenschap.

Workshop: Christengemeenschap in de 21e eeuw – gesprek met de Kring van Zeven


Anand Mandaiker

Geestelijke - Lid van de Kring van Zeven, Duitsland

Geb. in Madras, India. Studeerde Architectuur voordat hij in 1992 gewijd werd tot priester in de Christengemeenschap. Werkte als geestelijke in Bazel en Tübingen voor hij in 2006 deel ging uitmaken van de leiding van de priesterkring.

Ochtendvoordracht: Poort van de geboorte – poort van de dood/verantwoordelijkheid en vrijheid


Mario Matthijsen

Milieuspecialist - Nederland

Vrije School te Zeist; studie Natuurkunde met doctoraal diploma; gewerkt met druppelbeeldmethode op Louis Bolk Instituut te Driebergen; omscholing tot akoestisch adviseur industrielawaai; gewerkt bij diverse adviesbureaus en later bij overheden, nu bij Omgevingsdienst Haaglanden; daarnaast actief in Natuurwetenschappelijke en Mathematisch-Astronomische Sectie van Hogeschool voor Geesteswetenschap.

Workshop: Michaël – Ahriman


Xenia Medvedeva

Xenia Medvedeva is priester in de Christengemeenschap en op het moment werkzaam in de gemeente Stuttgart-Nord.

Workshop: De moderne mens en het gebed


Ulrich Meier

Geestelijke en seminarieleider - Seminarie Hamburg, Duitsland

Geb. 9 juni 1960 in Hamburg, vrijeschool, pedagogische opleiding aan het Fröbel Instituut in Hamburg, priesterseminarie Stuttgart, 1990 priesterwijding, sindsdien gemeentegeestelijke, eerst in Hannover en Hildesheim, sinds 2006 in de gemeente Hamburg-Mitte en in de leiding van het seminarie in Hamburg, redactiemedewerker van het tijdschrift De Christengemeenschap sinds 2005.

Ochtendvoordracht: Succesvol falen – Creatieve alternatieven voor ‘nul fouten’
Workshop: Spelend mens worden
Workshop: Improvisatietheater


Jeanne Meijs-Stolk

schrijfster - Sampovereniging van Actief Beeldende Therapeuten, Nederland

Geboren in 1951 te Boxtel, NL. Vanaf 28 jaar therapeutisch gewerkt met kinderen en/of ouders in eigen praktijk. Elf boeken geschreven in de periode 1996-2014. Opleiding gestart van Actief Beeldende Therapeuten in 1994. Verbonden met de antroposofie vanaf 28 jaar. Lid van de Christengemeenschap sinds 1998. Moeder, grootmoeder, getrouwd en wonende in België.

Ochtendvoordracht: Omringd door ongeborenen.
Workshop: Bevallingservaringen als inzicht en hulp voor de opvoeding


Martin Merckens

Bewindsdrager regio Württemberg - Duitsland

Bewindsdrager in de regio Württemberg (Duitsland), geboren in Ulm. Studeerde na de vrijeschool en vervangende dienstplicht Biologie en Geografie in Tübingen. Vervolgens opleiding aan het priesterseminarie in Stuttgart met een praktisch jaar in Johannesburg (Zuid-Afrika). Gewijd in 1996. Sindsdien gewerkt in verschillende gemeenten in Zuid Duitsland en in Zwitserland. Sinds 2015 bewindsdrager.

Workshop: Gemeente: wat is het, wat kan het zijn? Gemeente schept een thuis, verschaft geborgenheid, schenkt vrije ruimte.


Jacques Meulman

psycholoog - Nederland

Geboren 19 april 1948. Wonend en werkend in Amsterdam. Getrouwd met Jill Meulman-Cozijnsen. Jarenlange ervaring in het onderwijs. Werkzaam als psycholoog in eigen praktijk. Verbonden aan een Vrijeschool en een Antroposofisch Therapeuticum. Begeleiding van volwassenen, ouders en kinderen met uiteenlopende ontwikkelings- en opvoedingsvragen.

Ochtendvoordracht: Ga voorop, wijs de weg, steek dat vuur aan !
Workshop: Voor eeuwig en altijd verbonden


Nora Minassian

Geestelijke - Gemeente Pennsylvania, USA

Nora werd in Syrië geboren in een Armeens gezin. Ze studeerde in Californië computerwetenschap en –techniek en psychologische begeleiding. Ze volgde een opleiding voor vrijeschoolleraar. Ze deed de priesteropleiding in Chicago en Stuttgart, met stages in Berlijn en Zuid-Afrika. Ze werd in 2009 in Berlijn gewijd en dient nu de Christengemeenschap in Pennsylvania.

Workshop: Wat is werkelijkheid? Hoe onderscheiden we werkelijkheid van illusie? Hoe verbinden we ons met de Waarheid?


Aaron Mirkin

Geestelijke - Gemeente Stroud, Engeland

Ik ben joods opgevoed in Zuid Afrika. Na een studie chemische technologie, werkte ik in de olie-industrie en in de filmindustrie. Ik ‘vond’ de Antroposofie en de Christengemeenschap toen ik 25 was na een reis door atheïsme en boeddhisme en ik werd een biodynamische boer in Camphill bij Kaapstad. Ik heb een vrouw en drie kinderen en werd in 2001 tot priester gewijd.

Ochtendvoordracht: Compost en het beeld van de Mens


Jeroen Moes

Jeroen Moes werkt als muzikant en muziekdocent in Berlijn, aan de Vrijeschool in Kleinmachnow, aan de docentenopleiding in Ljubljana en als dirigent van verschillende koren. Jeroen leidt projectweken, workshops en zomerkampen in veel europese landen. Met zijn enthousiasme, zijn muzikale invoelingsvermogen en grenzeloze energie brengt hij mensen tot een gezamenlijke klankbeleving.

Workshop: Zingen voor iedereen


Kazuhiko Yoshida (musicus), Ingo Möller (priester), Emi Yoshida (heileurithmiste)

Ingo Müller is geestelijke in Winterbach.
Emi Yoshida is heileuritmiste in München. Ze werkt artistiek, is medewerkster aan de heilpedagogische school in Augsburg, bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in München.
Kazuhiko Yoshida is musicus. Is actief bij: euritmievereniging, Christengemeenschap, toneelschool, vrijescholen in/bij München, en het priesterseminarie in Stuttgart.

Workshop: Klank-Woord-Beweging: een kunstzinnige werkgroep voor iedereen


Hans-Bernd Neumann

Geestelijke - Gemeente Reutlingen, Duitsland

*1964, gehuwd, vier kinderen, studie natuurkunde aan zes universiteiten, gepromoveerd op de fysica van de vaste lichamen. Studie theologie. Gewijd in 1999, gemeentegeestelijke (Bielefeld, Tübingen, Reutlingen) schrijver, spreker, docent.

Ochtendvoordracht: Grensoverschrijdingen – Uitvindingen en hun gevolgen in het tijdperk van de bewustzijnsziel.


Amie van Oers

Actief beeldende therapeut - De Kleurenboog, Eindhoven, Nederland

De antroposofie kwam in 1989 met ons eerste kind in mijn leven. Tijdens de zwangerschap van ons tweede kind werd ik lid van De Christengemeenschap. Met dit in mijn rugzak werk ik sinds 1998 als zelfstandig actief beeldende therapeut met ouders en kinderen die vragen hebben op hun levenspad. Vanaf 2003 geef ik les aan de opleiding van Sampo; de beroepsvereniging van actief beeldende therapeuten.

Workshop: Werken voor de ongeborenen.


Gloria Padilla

Ingenieur en docent - Columbia

Ik heb gewerkt met programma’s voor organisatieontwikkeling vanuit het menselijke en sociale en als docent aan de universiteit en consultant voor bedrijven in diverse sectoren, waarbij de kwaliteit van het werk uitgaat van de kwaliteit van de mens. Nu bezig met technische projecten en met hulp aan individuen en groepen om vanuit Theorie U te werken aan vergeving en verzoening in mijn land Colombia

Workshop: Vergeving en verzoening in het individuele en het sociale vanuit de uitspraak: ‘Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.’


Jonathan en Imre Ploeg

Avondvoordracht: “…and I become a wall” Kamerkoor JIP


Tom Ravetz

Bewindsdrager - Groot Brittannië en Ierland

Tom Ravetz werd in 1964 geboren in Engeland. Hij ontmoette het werk van Rudolf Steiner in Botton Village en werd in 1991 gewijd tot priester in de Christengemeenschap. In 2011 nam hij de taak van bewindsdrager in Groot-Brittannië en Ierland op zich. Tom schrijft en spreekt over diverse theologische en spirituele onderwerpen. Zijn boeken "Free from dogma" en "the Incarnation" zijn verkrijgbaar bij Floris Books.

Plenaire opening: Spelen met Vuur – Leren leven uit de Geest
Workshop: De bemiddelende God – oefeningen voor een beter begrip van de Heilige Geest


Finnian Reijser

Finnian is een meubelmaker in opleiding en al vele jaren betrokken als staflid bij de Nederlandse zomerkampen.

Workshop: Bouwen


Thomas Reuter (musicus) - Andreas Krennerich (musicus) - Angelika Remlinger (zangeres, muziektherapeute, schilderes)

Thomas Reuter, geboren 1952, studie compositie, piano, directie in Leipzig. Werkzaam als pedagoog en componist in Halle/Saale. Muziek voor de cultus van de Christengemeenschap; koren geleid in Hannover en Kassel. Cursussen gegeven in vrije improvisatie. Pianist en vocalist in verschillende ensembles die geïmproviseerde muziek uitvoeren.

Geb. 1963, Studie saxofoon aan de Muziekhogeschool in Stuttgart. Gewerkt als concertsaxofonist met geïmproviseerde en gecomponeerde muziek. Radio-opnamen en veel cd’s gemaakt. Samengewerkt met kunstenaars uit andere disciplines zoals literatuur/taal, dans, performance en beeldende kunst.

Docent bij verschillende cursuscentra. Lerares en cursusbegeleider voor stemvorming en zang. Concerten geven, meestal op het gebied van improvisatie. Als zangeres en schilderes geïnteresseerd in interdisciplinaire kunstzinnige vragen. Presentatie van schilderijen op verschillende individuele en groepstentoonstellingen. Woont in Kassel.

Workshop: Vrije improvisatie op het gehoor. Thomas Reuter (stem,piano), Andreas Krennerich (sax), Angelika Remlinger (stem)


Otto Scharmer

Senior docent - Massachusetts Institute of Technology, USA

Otto Scharmer, (PhD, Witte/Herdecke Universiteit, Duitsland) is senior docent in Organisatieonderzoek bij de Sloan School of Management van het MIT (Boston, USA), hoogleraar bij het Duizend Talenten Programma van de Universiteit van Tsinghua, en mede-oprichter van het Presencing Institute. Hij heeft ‘Theorie U’ geformuleerd en is co-auteur van ‘Leiding vanuit de toekomst die zich aandient.’

Avondvoordracht: De Collectieve Intelligentie van het Hart activeren


Antje Schmidt-Kühl

Docent voor onderzoek naar vormkrachten - Gesellschaft fuer Bildekraefteforschung.de, Duitsland

Geboren in Kassel in 1970, opleiding in euritmie en kunstzinnige therapie, woont nu in Jena, vier kinderen, geeft cursussen in ‘Bildekräfteforschung’ (onderzoek naar vormkrachten), doet onderzoek naar zaadgroei, euritmie, de christelijke jaarkringloop, substanties voor de doop, leidt reizen naar Israël in het kader van het bestuderen van vormkrachten.

Workshop: Kunnen we vertrouwen krijgen in het gebed door de etherkrachten te verzorgen?


Jaap Sijmons

Jurist - Antroposofische Vereniging, Nederland

Jaap Sijmons (1959) studeerde filosofie en rechten. Hij promoveerde in 2005 aan de Universiteit Utrecht op een dissertatie over de filosofie van Rudolf Steiner (Phänomenologie und Idealismus, Schwabe Verlag 2008). Jaap Sijmons is hoogleraar en advocaat. Sedert 2014 is hij voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland (secretaris generaal voor Nederland)

Ochtendvoordracht: Vrede door geestesstrijd. Filosofie als antroposofie tussen Oost en West.


Ilse Wellershoff-Schuur (geestelijke, Duitsland); Sonja Spruit (architecte, Nederland); Amin Sawa'ed (heilpedagoog, Israel); Désanne van Brederode (schrijfster, Nederland)

Sonja Spruit werd in 1971 geboren in Schiedam. Ze groeide op binnen de Christengemeenschap in Rotterdam waar ze van haar 14e tot 25e jaar viool speelde in de zondagse diensten. Ze twijfelde tussen Theologie en Architectuur, koos voor Architectuur, maar behield altijd haar interesse in religie. Ze werkte als architect op allerlei plekken in de wereld in ontwikkeling. Sinds 2008 woont ze in Caïro.

Amin Sawaéd geboren in 1962 in Galilea als oudste zoon van Sjeik Taha Sawa’ed, stamhoofd van de Sawa’ed Bedoeïnen. Na de middelbare school studie Psychologie, basisjaar antroposofie in Kibboets Harduf, vervolgens opleiding vrijeschoolpedagogie in Forest Row, Engeland. Opleiding Bothmer gymnastiek in Stuttgart, sportleraar, klassenleraar, heilpedagoog in sociaal-therapeutische instellingen in en om kibboets Harduf. Medeoprichter van de ontmoetingsplaats Sha’ar laAdam - Bab l’il Insan. Gehuwd, vier kinderen.

Workshop: De uitdaging van de hedendaagse ontmoeting tussen christenen en moslims – een kans voor religieuze vernieuwing?


Frank Storm

Kindertijd in Den Haag, jeugd in Curacao, studie scheikunde Delft met scriptie over het ontstaan van het leven. Studie in Stuttgarter priesterseminarie. Gewerkt in duitsland, Nederland, Namibie en Peru. 30 jaar jeugd- en kinderkampen. Speciale interesse: aarde en evolutie, ICT en apocalyps

Workshop: Ontmoeting in de Mensenwijdingsdienst


Georg Teipen & Linda Wobbe

Georg Teipen, 20 jaar en Linda Wobbe, 25 jaar, allebei geboren en opgegroeid in Duitsland, houden van het kunstzinnige en ambachtelijke werken en denken. Linda studeerde in Leiden (NL) af tot kunstzinnig therapeute beeldend. Ze is tegenwoordig werkzaam in het antroposofische ziekenhuis Herdecke (Duitsland). Georg Teipen geniet van een vrij tussenjaar in welke hij onder andere verschillende wandelingen door Duitsland onderneemt. In september begint hij een opleiding tot meubelmaker.

Workshop: Mijn vuurkwaliteiten in het donker van de houtskool – een tekenworkshop


Ernst Terpstra

Bewindsdrager - Nederland en Vlaanderen

Ernst Terpstra (*1955) studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde. Tot 1999 werkte hij als leraar en schoolleider in het voortgezet onderwijs. Priesterwijding in 2002, gemeentewerk in Amsterdam. Sinds 2007 bewindsdrager voor Nederland en Vlaanderen. Gehuwd en vader van vier volwassen kinderen.

Plenaire opening: Welkomstwoord


Jeanette Terra

Geestelijke - Gemeente Bochum, Duitsland

Geestelijke van de CG in Bochum. Lerares bovenbouw vrijeschool: Duits, Frans, Godsdienst, Ethiek. HR-manager, Adviseur personeels- en organisatieontwikkeling, begeleiding van de ontwikkeling van leiderschapskrachten, mediation voor bedrijven, huwelijk en gezin, mede-oprichter van ‘snelle interventie Bochum’ (ondersteuning kinder- en jeugdzorg). Co-auteur van ‘Mut zur Konfliktlösung’(uitg. Trigon).

Ochtendvoordracht: In duisternis vallen – in Christus oprichten, conflictheling door omgaan met de schaduwen uit het verleden


Nargizi Tizlarishvili

Geestelijke - Gemeente Tbilisi, Georgië

Geboren 12 december 1969 in Georgië.
1987-1992 studie aan de Technische Universiteit in Tbilisi
1992-1994 wiskundelerares op een school
1999-2005 Studie aan het Priesterseminarie Stuttgart
2005-2007 Geestelijke in de gemeente Göppingen
sinds september 2007 geestelijke in Tbilisi, Georgië

Workshop: Wat offeren we in de mensenwijdingsdienst?


Tom Tritschel

Geestelijke - Gemeente Bochum, Duitsland

Tom Tritschel: geb. 1958 in Weimar, sportschool snelschaatsen, middelbare school, schrijver, tuinman, glazenwasser, punkband, opleiding schilderen en grafiek bij Horst-Peter Meyer in Weimar, seminarie van de Christengemeenschap in Leipzig en Stuttgart, priesterwijding 1993, geestelijke in Bochum, docent Soziale Plastik aan het seminarie in Hamburg, gehuwd, vijf kinderen, zeven kleinkinderen

Ochtendvoordracht: ‘Het heilige spel – Spel met heilig Vuur’ – de mensenwijdingsdient – een riskante onderneming
Workshop: Dood en leven – – kunst en spel


Jan Tritschel

Geboren 1970 in Weimar - DDR, 10 jaar school, zwemmen, blaas- en punkmuziek, decorbouwer, vluchtpogingen, kraakpand, van N.Y. naar Vuurland, huifkar, Londen. Priesterseminarie Stuttgart en Hamburg, priesterwijding 2004, gehuwd, 2 kinderen (en 2 in de hemel), werkzaam in Dresden

Workshop: Wanneer het vuur dooft, wat doe ik dan nog hier?


Imke van Barneveld

Imke werkt aan een eerlijke voedselketen en studeert aan Wageningen Universiteit. Volksdansen is voor haar al heel lang een hobby.

Workshop: Volksdansen


Reinoud van Bemmelen & Joost Poel

Reinoud en Joost zijn verbonden als vennoten aan De Beeldhouwwinkel. Zij houden zich al jaren bezig met de vormentaal binnen het beeldhouwen en geven die kennis door via diverse cursussen.

Workshop: Oloïde maken in steen


Paulus van der Jagt & Rogier van Veen

Paulus en Rogier werken samen in hun mobiele smederij om jongeren smeden te laten ervaren. Rogier werkt als leerkracht op de middelbare Vrije School in Rotterdam en heeft smid Paulus daar leren kennen tijdens een smeedles. Deze succesvolle lessen worden nu aan meer jongeren aangeboden.

Workshop: Smeden


Lieke van der Ree & Diederik van Leeuwen

Lieke van der Ree is landschapsarchitect en kunsttherapeut met een jarenlange liefde voor de fenomenologie.

Diederik van Leeuwen is beeldend kunstenaar (beeldhouwen en schilderen) met een jarenlange liefde voor de Pentagondodecaëder.

Workshop: We bouwen een pentagondodecaeder, uiterlijk en innerlijk


Pontus van der Weide

Pontus is leraar in opleiding. Hij is verbaal begaafd, en poëzie neemt in zijn leven een belangrijke plaats in, zowel schrijvend als optredend.

Workshop: Poezie


Kees Veenman

Docent - Nederland

Na studie natuurkunde 1973-79 werkzaam als docent op het Rudolf Steiner college te Haarlem. Vanaf 1998 coördinator van de natuurwetenschappelijke sectie van de antroposofische vereniging in Nederland. Vader van vier kinderen.
In 1984 begon mijn kleuronderzoek, eerst fenomenologisch in de voetsporen van Goethe, later vanuit de impuls de kleuren ook geestelijk te onderzoeken.

Workshop: Kleurmeditatie en de werkzaamheid van Christus in de kleuren.


Ilse Wellershoff-Schuur

Geestelijke - Gemeente Ueberlingen, Duitsland

* 1958, Noord Duitsland, gewoond in Duitsland, USA, Denemarken, gehuwd 1978, drie volwassen kinderen, twee kleinzonen. Jurist, vrijeschoollerares, gewijd in 2000, sinds 2008 geestelijke in Ueberlingen. V.a 1993 elk jaar diverse reizen naar het Heilige Land, w.o. jeugdkampen en studiereizen. Mede-oprichter van het interculturele centrum Sha’ar laAdam – Bab l’il Insan, in kibboets Harduf in Galilea.

Ochtendvoordracht: Religieuze en culturele stromingen in het Heilige Land, groepsidentiteiten, individualiteit en keuzevrijheid.


Johannes Weyens

Bakker en kok - België

Middelbare school in een Missieseminarie. Pegagogische wetenschappen aan KUL. Werkzaam voor de anthroposophische vereniging in BelgIë.
Opleiding in Oberlaa Wien en PIVA Antwerpen. 25 jaar lang een eigen bio-bakkerij. Steeds op zoek naar het beste brood. Veel ervaring ivm honing-zout brood.
Nu terug eigen bedrijfje als gepensionneerde: De Vijfkant: www.devijfkant.com

Workshop: De herontdekking van het brood


Gisela Wielki

Geestelijke - Gemeente New York City, USA

Gisela is geboren en opgegroeid in Duitsland. Ze werkte 33 jaar als geestelijke in New York City en doet dat nog steeds. Negen jaar lang was ze een van de leiders van het Engelstalige seminarie van de Christengemeenschap in Chicago, nu in Spring Valley. Ze wordt aangetrokken door afgedankte rommel die ze op creatieve wijze weer in een nieuw verhaal wil opnemen.

Workshop: Licht – Leven – Liefde


Craig Wiggins & Andreas Loos & Pablo Corman

Craig, Andreas en Pablo werken alledrie als priester in de Christengemeenschap en leven al jaren met dit thema.

Workshop: Het vuur van liefde in de LGBTQ tijd is geen spel


Steven Wouters

Opgegroeid in Zeist. NL (1949). Opleiding meubelmaken. Werkzaamheid in de verslavingszorg. Sinds 25 jaar leraar houtbewerken en beeldhouwen op een Vrije School. Steeds op zoek naar de uitdagingen die je in hout tegenkomt. Gefascineerd door bomen en hoe je de natuur kunt omvormen.

Workshop: Al beeldhouwend op zoek naar het ‘vuur’ in het menselijk gelaat


Maryna Yandolenko & Kateryna Gagarina

Maryna Yandolenko is geboren in Odessa, Oekraine. Ze studeerde aan de kunsthogeschool en is sinds 2012 bestuurslid van de Oekrainse kunstvereniging. Ze heeft reeds tien eigen tentoonstellingen gehad en meerdere samen met andere kunstenaars. Sociale aspecten staan centraal in haar werk en ze is dan ook verbonden aan meerdere sociale projecten in Oekraine.

Workshop: Oekrainse iconen schilderen op glas


Verena Zacher (musicus, Zwitserland); Peter Kraul (orgelbouwer, Duitsland)

Verena Zacher gaf blokfluitles aan de Scola Cantorum Basiliensis; sinds ze gepensioneerd is speelt ze lier. Ze heeft veel zangweken gegeven, waar ook gewerkt werd aan liederen in verruimde tonaliteit.

Peter Kraul is orgelbouwer, die al enkele instrumenten in verruimde tonaliteit gebouwd heeft. Hij speelt graag klarinet en heeft zich op dit instrument zelfs de tussentonen eigen gemaakt.

Workshop: Muziek in verruimde tonaliteit


Andrej Ziltsov

Geestelijke - Gemeente Odessa, Oekraine

Geb in Odessa, Oekraïne in 1963. Gestudeerd aan de Technische Universiteit in Odessa. Eerste beroep: ingenieur voor kerncentrales. Gewerkt aan de bouw van verschillende kerncentrales in de voormalige Sovjet-Unie. In 1991 kennis gemaakt met de Antroposofie. Vanaf 1996 opleiding aan de Vrije Hogeschool van de Christengemeenschap. Priesterwijding maart 2000, sindsdien werkzaam als geestelijke.

Workshop: ‘Spelen met vuur’. Werken met het Evangelie


Internationale
Pinksterconferentie 2017