Zondagmiddag 4 juni, 14.30 – 15.30

Branden – Waaien – Stromen – Staan

Een improvisatieconcert

jo.FEUERBACH:

Angelika Remlinger, Kassel – Stem
Andreas Krennerich, Stuttgart – Saxofoon
Thomas Reuter, Hannover – Piano, Stem

Muziek is beweging, zinvolle beweging. Ze ademt en danst – en ze kan branden! Ook staan kun je als beweging beleven. Als het Trio jo.FEUERBACH beoefenen wij luisterende oplettendheid en het gecoördineerde spel vanuit het ogenblik; daaruit vloeien de meest verschillende karakters uit tonen, klanken en ritmes, soms ook woorden voort.

De Vrije Improvisatie, dit “spel met het vuur”, maakt een hoge graad van levendigheid mogelijk – levendigheid, die echter op elk moment leiding en vormgeving verlangt. Elk concert is een evenwichtsact tussen ontbinding en binding, tussen dionysische en apollinische krachten – met telkens onherhaalbare resultaten.

Van toehoren is de weg soms niet ver naar het hoorbare meedoen. De aanwezigen kunnen, als ze zin hebben, gedeeltelijk met de stem aan de “happening” meedoen: een waagstuk dat de moeite waard is! “De wind waait, en je hoort zijn ruisen. Maar je weet niet, waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo ook is het bij ieder, die uit de adem van de geest is geboren”.

Zondagmiddag 14.00 – 14.15; De Proloog van het Johannesevangelie,  euritmisch vertolkt

” De menselijke gestalte is een vorm die uit beweging is voortgekomen .
Euritmie is een voortzetting van dit goddelijke bewegen, dit goddelijke vormen.  Hierdoor wordt het gesproken woord zichtbaar.”
De Proloog in zijn geheel zal in de Nederlandse taal gereciteerd en geeuritmiseerd worden . Vervolgens zal het begin van deze tekst ook in de oorspronkelijke Griekse taal klinken en verschijnen .
Spraak: Annemieke Schellingerhout
Euritmie: Helena Anschütz, Elisabeth Appenrodt, Ruta Bagdonaviciute, Ljerka Legac, Daniela Oele, Ingrid Thijssen

Maandagmiddag 5 juni, 14.00- 15.30

Geestesvuur en materiekoude – de strijd om de mens

Een programma met euritmie, muziek, en spraak over de strijd van Michael met Ahriman in de mens, met toelichting.

Na een introductie worden in stille vormen de ethersoorten euritmisch getoond en ook de zogeheten gevallen ethersoorten, met piano-improvisaties. Daarna komt het afdalen van de kosmische intelligentie van Michael naar de mens toe aan bod en de strijd van Ahriman om zich deze toe te eigenen via de mens.

Michael zuivert de etheratmosfeer om de aarde van ahrimanische verduisteringen door menselijk materialisme. De mens richt zich actief tot Michael en kan aan de Michael-Imaginatie, een spreuk van Rudolf Steiner, ervaren hoe Michael een weg tot Christus aanreikt.

De vijf lichtkwaliteiten rond de Christus-Zon komen aan bod evenals de gehele vierde strofe van de Grondsteenspreuk van de Antroposofische Vereniging, waarin op de geest georiënteerde mensen samen vragen om inbedding van hun handelen vanuit hart en hoofd in de loop van de wereldgebeurtenissen.

Tussendoor en tot slot muziek van Johann Sebastian Bach en Arvo Pärt, met euritmie.

Aansluitend is er na een pauze een werkgroep met demonstraties, toelichting en beantwoording van vragen.

Medewerkers (wijzigingen vorbehouden):

Euritmie: Helena Anschutz; Elisabeth Appenrodt; Ghiti Brinkman; Anne Kilian; Renée Krens; Cori de Leeuw; Ljerka Legac; Bertram van Mansvelt; Marleen Matthijsen; Mirjam van Osch; Irene Pouwelse; Ingrid Verschoor; Manja Wodowoz
Spraakvormster: Marjo van der Himst
Pianist: Paul de Roo
Kwartet: Christian ter Veer (1e viool); Thomas Patijn (2e viool); Wim Struiksma (altviool); Mario Matthijsen (cello)
Belichter: Anri Maharadze
Inleiding en toelichting: Mario Matthijsen
Coördinatie: Mario en Marleen Matthijsen

__________________________________________________________________

Antropo-Wie? 14.45 – 15.30

Een liefhebbende, oneerbiedige, en dolkomische kijk op de antroposofische subcultuur

een show van Ronald Koetzsch

Ronald Koetzsch is een professionele stand-up comedian uit Californië USA die solo voorstellingen geeft over vrijeschool onderwijs, antroposofie en daarmee verbonden zaken. Hij treedt op voor vrijescholen en antroposofische instituten in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. In 2010 trad hij tijdens een Engelstalige conferentie op in het Goetheanum in Dornach.

Onderdelen van de show zijn:                             

Het Steiner lifestyle onderzoek

Leer uw temperament kennen en verander dat van uw partner

Wat zeg ik en hoe zeg ik het in antropo-speak

Zo gaat het in de Christengemeenschap

De show eindigt met een optreden van zijn alter-ego, de wereldberoemde euritmiste Eva Maria Sophia Christina Duders zu, von, und unter von Dudersdorf. Eva is de grondlegger van een nieuwe kunstvorm, de ‘Spewrhythmy’, waarin spraak en euritmie door één persoon worden uitgevoerd.

Ronald laat ons lachen om onszelf en onze subcultuur. Zelf zegt hij over zijn humor: Alle humor is positief en komt voort uit respect en liefde. Er is geen humor die kwetsend is of dingen naar beneden haalt. Er wordt niet gespot met het heilige, geen dijenkletsers en er worden geen toeschouwers in hun hemd gezet – tenzij ze het lijken te verdienen.

 


Internationale
Pinksterconferentie 2017