Taal

Meerdaagse workshops (hebben telkens dezelfde deelnemers)

  • 3, 4, 5 juni
  • 3, 4 juni
  • 3, 5 juni
  • 4, 5 juni

Eendaagse workshops (hebben telkens andere deelnemers)

  • 3 juni
  • 4 juni
  • 5 juni

Toon volwassen workshops

Al beeldhouwend op zoek naar het ‘vuur’ in het menselijk gelaat

Steven Wouters

Met bijl en guts gaan we in een stuk stam op zoek naar het uitdrukken van het wezenlijke, het ‘ vuur’,  in een menselijk gezicht.

Talen:
3 juni: Nederlands, Engels en Duits

4 juni: Nederlands, Engels en Duits

5 juni:

This 1,5 day workshop will be held 2 times (3 June - 4 June and 4 June - 5 June)

Bouwen

Finnian Reijser

Ga aan het werk met hout en bouw een sculptuur. Onder begeleiding voor veiligheid en instructies krijg je de ruimte mee te bouwen aan een gezamenlijk werk van hout. Alle ruimte voor eigen initiatief en ideeën.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

We bouwen een pentagondodecaeder, uiterlijk en innerlijk

Lieke van der Ree & Diederik van Leeuwen

In deze workshop gaan we de vorm van de Pentagondodecaëder verkennen aan de hand van modellen en tekeningen die Diederik maakte. We proberen de geniale vorm begrijpend te beleven, geïnspireerd door Goethe, voor wie aanschouwen en denken onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Uiteindelijk bouwen we gezamenlijk een grote Pentagondodecaëder met bamboestokken. Rudolf Steiner gebruikte deze vorm voor de grondsteen van het eerste Goetheanum en noemde hem ‘de dodekaederische Liebesstein’. Het is zijn oproep dat we niet alleen de uiterlijke vorm aanschouwen, maar ook het innerlijk denkproces waardoor we tot begrip en tot vrijheid kunnen komen.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Poezie

Pontus van der Weide

Trigger de dichter in je zelf. Je wordt uitgedaagd tot dichten en performen met spoken word.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Oekrainse iconen schilderen op glas

Maryna Yandolenko & Kateryna Gagarina

In de tweede helft van 18e eeuw begonnen volkskunstenaars uit de bergen van midden- en oost Europa met het schilderen van iconen op glas. Ze staan bekend om hun lichte en bonte kleuren, heeft een Byzantijnse oorsprong en staat onder grote invloed van de Oekrainse folklore. In deze workshop maak je je eigen icoon op glas in deze stijl, terwijl je je bezig kan houden met wat er gebeurt als je een goddelijk beeld vastlegt. Het is bijzonder dit proces te beleven, het onzichtbare zichtbaar maken.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Duits → Russisch en Oekraiens

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Begrip tussen de wereldreligies en de werkzaamheid van het Christuswezen daarin

Bernard Heldt

In gesprek zullen we de gedachte verkennen dat iedere godsdienst zich kenmerkt door de persoon van de stichter, de cultuur en het betreffende tijdperk en dat het Christuswezen hierin werkzaam is, met aandacht voor bewustzijn, moraliteit en integriteit. Door respect voor godsdiensten vanuit dit uitgangspunt ontstaat ontvankelijkheid voor de werkzaamheid van het Christuswezen. Uitspraken van Rudolf Steiner ondersteunen bovenstaande visie.

Talen:
3 juni, 4 juni: Engels

Dit is een meerdaagse werkgroep die zal worden gehouden op 3 juni, 4 juni

Improvisatietheater

Ulrich Meier

Theatersport heet de snelle improvisatie op afroep. Na een zorgvuldige opwarming, oefenen we verschillende methodes voor vertrouwen en verschillende disciplines. Er is geen voorkennis of ervaring nodig. De bedenker van theatersport zegt dat het kinderlijke denken een onmetelijk potentieel heeft, waartoe je hiermee toegang kan vinden.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Vurige woorden

Gijs Frieling

In deze workshop wil ik een muurschildering van vuur maken. Iedereen die meedoet schildert in vuurletters het woord IK die samen één groot Pinkstervuur zullen vormen. We schilderen met pigmenten en caseine op een speciaal geconstrueerde houten wand.

Talen:
5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 1 keer worden gehouden (5 juni)

Boogschieten

Ben Black

In deze workshop wordt het intuïtieve boogschieten gecombineerd met praktische natuuroefeningen. We beginnen met de technieken van boogschieten en de belangrijkste onderdelen daarvan: hand-oog coördinatie, concentratie en hoe je beide in balans brengt.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Het vuur van liefde in de LGBTQ tijd is geen spel

Craig Wiggins & Andreas Loos & Pablo Corman

Een workshop voor hetero-, homo-, bi, transseksuelen en twijfelende mensen die de liefde willen verkennen in het dagelijks leven van de Christengemeenschap. Als ondersteuning van ons gesprek werken we met collages. Neem een quote over liefde mee.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Engels

Dit is een meerdaagse werkgroep die zal worden gehouden op 3 juni, 4 juni, 5 juni

Helen met vuur - farmaceutische bereidingsprocessen bij Weleda

Florian Bonte

Het bereiden van geneesmiddelen noem ik ook wel ‘veredeld koken’ en niet enkel vanwege bepaalde apparatuur die gelijkaardig is. Bij Weleda hebben de bereidingsprocessen voor een deel eenzelfde doel als het bereiden van eten: het verteerbaar maken van de substantie voor het menselijk lichaam. Dit kan o.m. door gebruik te maken van warmte. In deze workshop wil ik een overzicht geven van de verschillende farmaceutische processen die gebruikt worden bij Weleda, en waar mogelijk deze ook zelf uitvoeren.

Talen:
3 juni: Nederlands
4 juni: Engels
5 juni: Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Verspijkerd en verzaagd - hergebruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst

Eeuwenlang sierden heiligenbeelden en devotieobjecten overal de katholieke kerken. Door secularisatie en ontkerkelijking kwam daaraan met name sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw een einde. Het gevolg was een versobering van het katholieke kerkinterieur en veel gipsen heiligen werden zowel figuurlijk als letterlijk aan de straat gezet. Kunstenaars zochten er een nieuwe bestemming voor en hebben de beelden verspijkerd en verzaagd en gaven aan deze voorwerpen een nieuw uiterlijk en een nieuwe betekenis. Voor de een was het de uitdrukking van een afscheid van de kerk maar tevens een zoektocht naar een nieuwe christelijke beeldentaal, terwijl anderen geschokt waren. Inmiddels is er een beweging op gang gekomen de oorspronkelijke religieuze betekenis van de devotiebeelden in het licht van de actualiteit weer een nieuwe boodschap te laten uitdragen.

De workshop bestaat enerzijds uit een rondleiding door de tentoonstelling onder deze naam in het Noordbrabants Museum te ’s Hertogenbosch, gevolgd door een praktische verwerking van wat is gezien. Dit alles onder leiding van medewerkers van het museum.

Talen:
4 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 1 keer worden gehouden (4 juni)

Eurythmy on the rocks

Marthy Hecker & Vera Slot

In de workshop ‘Eurythmie on the Rocks’ gaan we actief euritmie doen. Met onze eigenwijze aanpak gaan we een verbindend groepsproces aan. Centraal in de beweging staan plezier, activiteit, verstilling en bewustzijn. Er is ruimte voor eigen initiatief. Wij zijn nieuwsgierig naar jullie.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Wanneer het vuur dooft, wat doe ik dan nog hier?

Jan Tritschel

Sommige periodes in het leven worden als ondraaglijk zwaar beleefd: het leven schijnt zinloos te zijn. Het liefst zou men ver weg willen zijn, weg van deze mensen, weg van deze plek, weg uit het leven. Veel mensen kennen dit gevoel, de een wat sterker dan de ander. Sommigen  wensen zelfs dood te gaan. In ons gesprek willen we proberen alle redenen aan te raken, te bespreken  en te doorzien die tot zo’n gevoel leiden. Uit deze grondhouding en uit de gemeenschappelijke inspanning rond dit thema ontstaat warmte, licht, perspectief, moed en vertrouwen…en leven voor onszelf en voor degenen die we willen begeleiden. Ook gaan we in gesprek over de dood zelf en wat daarop volgt.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Smeden

Paulus van der Jagt & Rogier van Veen

Bij het thema van het festival kan smeden niet ontbreken. In deze workshop ga je in een kleine groep aan de slag met ijzer en vuur. Smeden geeft een pure en passievolle ervaring. Het doet een appèl op je levenslust, geeft energie en een blijvende herinnering in hart, hoofd en handen.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Antroposofische meditatie

Agnes Hardop & Thomas Mayer

Deze workshop bestaat uit praktische oefeningen inclusief het uitwisselen van ervaringen. We mediteren op westerse en antroposofische basis. Met het mediteren kom je dichterbij jezelf, daar waar je ziel thuis is. Iedereen kan mediteren, voor iedereen is er begin. We oefenen meerdere manieren om te beginnen.

Talen:
3 juni: Duits
4 juni: Engels
5 juni: Engels

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Christengemeenschap in de 21e eeuw - gesprek met de Kring van Zeven

Kring van Zeven

Ga in gesprek met de leden van de Kring van Zeven over de toekomst van de Christengemeenschap, wat je zoekt, wat je mist en wat je denkt dat nodig is in de toekomst.

Talen:
5 juni: Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 1 keer worden gehouden (5 juni)

Elementenwezens beleven

Agnes Hardop & Thomas Mayer

We bespreken de methode van het bovenzinnelijke waarnemen en leren etherkrachten kennen in het menselijke aura, bij planten en bij bomen. We bezoeken verschillende grotere en kleinere elementenwezens in de natuur en oefenen om ze te ervaren.

Talen:
3 juni: Engels
4 juni: Duits
5 juni: Engels

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Volksdansen

Imke van Barneveld

Vermaak je en dans rond. Lichamelijke expressie, dansen uit verschillende culturen en een heleboel plezier.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Oloïde maken in steen

Reinoud van Bemmelen & Joost Poel

De oloïde is een uitvinding van Paul Schatz, een Zwitserse wiskundige en beeldhouwer. Het maken van deze vorm is een fantastische oefening in ruimtelijk inzicht, ook voor geoefende beeldhouwers. De vorm is fascinerend en zeer aansprekend. In een dag is het mogelijk om deze vorm te maken.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Zingen voor iedereen

Jeroen Moes

In deze Workshop behandelt Jeroen prachtige, leuke en stemmige liederen, eenstemmig en meerstemmig, uit vele landen van de wereld. Bedoeld voor mensen met en zonder zangervaring.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

De Christengemeenschap in relatie tot de antroposofie en de antroposofische beweging

Tomáš Boněk

Sinds haar oprichting op aarde heeft de Christengemeenschap als beweging voor religieuze vernieuwing een lotsverbintenis met de antroposofische beweging. Een gezamenlijke verkenning van feiten, motieven en misverstanden helpt ons ook de actuele vragen anders te bekijken, vanuit de hoop gezamenlijke met de antroposofie een nieuwe stap te kunnen zetten op ons gemeenschappelijke weg. Hier zal deze workshop een kleine bijdrage aan doen.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

De moderne mens en het gebed

Xenia Medvedeva

Welke rol speelt het gebed in het mensen van leven. Is het nodig om te bidden? En zo ja, hoe dan? En zo niet, waarom niet?

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Duits

Dit is een meerdaagse werkgroep die zal worden gehouden op 3 juni, 4 juni, 5 juni

Mijn vuurkwaliteiten in het donker van de houtskool - een tekenworkshop

Georg Teipen & Linda Wobbe

Bij het maken van houtskool is vuur een belangrijk element. De mensen in de steentijd tekenden al met houtskool op de muren. Tot op heden is houtskool een vaak gebruikt materiaal in de kunst. In deze workshop proberen wij door het donker van de houtskool het licht van een nieuw vuur te laten oplichten. Wat zijn eigenlijk mijn vuurkwaliteiten? Waarvoor is het de moeite waard een innerlijk vuur te ontsteken? Iedereen is uitgenodigd op deze vragen kunstzinnig scheppend antwoorden te vinden.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

In contact met het innerlijk vuur

Gert-Jan de Hoon

Wees je ware authentieke zelf door los te laten wie je denkt te moeten zijn. Je wordt uitgenodigd op een (innerlijke) reis van bewustwording om je te verbinden met jouw innerlijke vuur. Je kijkt naar je eigen levensverhaal en je krijgt inzicht in jouw unieke potentieel. We maken gebruik van storytelling, meditatie en creatieve opdrachten
Thema’s die aan de orde komen: jouw pad, jouw unieke potentieel, je bestemming en het maken van keuzes.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Engels en Spaans

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Beklimming St. Janstoren

In het centrum van Den Bosch staat de imposante Sint-Janskathedraal. Tijdens deze workshop zullen we onder leiding van een gids de Westtoren van de Sint-Jan beklimmen, alles leren over de geschiedenis en natuurlijk genieten van het prachtige uitzicht over het historische centrum.

Talen:
3 June:
3 juni: Nederlands, Engels en Duits

4 June:
4 juni: Nederlands, Engels en Duits

5 June:
5 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 6 keer worden gehouden (3 June, 3 juni, 4 June, 4 juni, 5 June, 5 juni)

Samen zijn met Mariano Kasanetz

Mariano Kasanetz

In deze werkgroep is plek voor iedereen, die het leuk vindt om gezellig met een groep jonge mensen dagelijks samen te komen en dan, in alle vrijheid, samen te spreken over de dingen die op dat moment belangrijk zijn – voor jou persoonlijk, of voor iedereen samen. Het is ook goed mogelijk dat er niet gepraat wordt, maar dat de gitaar gepakt wordt en dat we samen zingen. Of heeft iemand een ander goed idee om ter plekke samen te doen? Ook dat kan!

Talen:
3 juni: Spaans
4 juni: Duits
5 juni: Spaans

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Jheronimus Bosch Art Centre

Jheronimus Bosch, ook wel Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, was een Zuid-Nederlandse kunstschilder (1450-1516) behorend tot de Noordelijke renaissance. Hij werd bekend als de schepper van duivels en als schilder van satirische voorstellingen. In deze workshop bezoeken we de galerie die reproducties van al zijn werk tentoonstelt en zullen we de wereld van Jheronimus Bosch verkennen.

Talen:
3 juni: Nederlands, Engels en Duits

Deze eendaagse workshop zal 1 keer worden gehouden (3 juni)

Cultusmuziek

Rainer Fournes

Werk in twee workshops aan een gezamenlijk muziekstuk wat ten gehoren gebracht kan worden tijdens de Mensenwijdingsdienst. Verschillende instrumenten zijn welkom, je krijgt vantevoren al muziek toegestuurd om te oefenen.

Talen:
3 juni, 4 juni: Engels en Duits

Dit is een meerdaagse werkgroep die zal worden gehouden op 3 juni, 4 juni

Ontmoeting in de Mensenwijdingsdienst

Frank Storm

Bij de ontmoeting met een onbekende persoonlijkheid komt er heel wat kijken. Je komt elkaar tegen. Je ziet en hoort de ander. Dan blijkt er vaak iets te gebeuren. Je bent positief of soms negatief geraakt. Dat doet er niet toe als je verder wilt. Je neemt dan de tijd en vraagt. Je raakt in gesprek. Er kan een wereld voor je opengaan. De stappen die je bij een dergelijke ontmoeting zet vind je terug in de Mensenwijdingsdienst. Daar gaat het om de ontmoeting met de goddelijke wereld, met Christus in het bijzonder. Ook daar heb je vragen en kan er een wereld voor je opengaan. Door middel van gesprek willen we dit stuk religieuze werkelijkheid belichten.

Talen:
4 juni: Duits
5 juni: Engels

Deze eendaagse workshop zal 2 keer worden gehouden (4 juni, 5 juni)

Theorie U – diepgaand onderzoeken met open mind, open hart en wil. En dan met vuur handelen!

Clarine Campagne

We komen vraagstukken tegen in het klein en in het groot waar we heel graag beweging in willen brengen. Hoe kan je dat doen, alleen en samen, op zo’n manier dat je toekomstige wegen ontdekt? Durf je het bekende los te laten en open te staan voor je eigen beste toekomstmogelijkheid? En die van de anderen? Voor wat de toekomst vraagt?

Talen:
4 juni, 5 juni: Nederlands en Engels

Deze eendaagse workshop zal 2 keer worden gehouden (4 juni, 5 juni)

Samenwerking met de gestorvenen in het sociale leven

Bastiaan Baan (Geestelijke, seminarieleider - Seminarie Spring Valley, NY, USA)

Hoewel er tegenwoordig geen gevestigde cultuur in de samenwerking tussen levenden en gestorvenen bestaat, hebben mensen individueel telkens weer ervaringen op dit gebied. Uitgaand van deze ervaringen gaan we op zoek naar gemeenschappelijke karakteristieken. Met hulp van de antroposofie, die aanwijzingen geeft voor de samenwerking tussen levenden en gestorvenen, zullen we proberen, dit gebied te cultiveren – niet alleen in het gesprek, maar ook in eenvoudige oefeningen.

Talen:
4 juni: Engels → Nederlands

5 juni: Engels → Duits

Deze eendaagse workshop zal 2 keer worden gehouden (4 juni, 5 juni)

Werkmethode: Introductie - Gesprek - Oefeningen - Uitwisseling

‘Spelen met vuur zonder schuldgevoel in spreken en luisteren’

Waldtraut Fetscher (Psychotherapeute en communicatietrainer - Duitsland)

In het spreken kunnen deuren opengaan of er kan een muur tussen ons oprijzen. Met een invoelende houding kan een luisteraar opnemen wat de spreker wil of nodig heeft, voor zover het lukt gevoelens en behoeften een adequate vorm te geven. Dat is een bijdrage aan vrede in de mensen en de wereld. In de ontmoeting kunnen vreemde mensen zo naar je luisteren, dat je dingen zegt waar je zelf verbaasd over zult zijn, en omgekeerd ook!

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Duits → Engels

Dit is een meerdaagse werkgroep die zal worden gehouden op 3 juni, 4 juni, 5 juni

Werkmethode: Theoretische input, veel gesprek en rollenspel.

Johannitische economie / De transformatie van goud

Christopher Houghton Budd (Economisch en monetair historicus - Economische Conferentie aan het Goetheanum, Zwitserland)

Welke beelden en welke referenties zouden we hebben in een economisch leven dat op karmische verhoudingen berust? De workshop gaat over de zoektocht naar een werkelijk begrip van het geldwezen. Op basis van het hoofdstuk ‘A place called Comeforth’ uit het boek ‘Rare Albion’; het betreft het verhaal van de twee Johns van wie het dagelijks werk bestaat uit de transformatie van goud.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Engels → Duits

Dit is een meerdaagse werkgroep die zal worden gehouden op 3 juni, 4 juni, 5 juni

Werkmethode: Lezen, doen, discussiëren.

De uitdaging van de hedendaagse ontmoeting tussen christenen en moslims – een kans voor religieuze vernieuwing?

Ilse Wellershoff-Schuur (geestelijke, Duitsland); Sonja Spruit (architecte, Nederland); Amin Sawa'ed (heilpedagoog, Israel); Désanne van Brederode (schrijfster, Nederland) ( - )

Wat kunnen we in deze tijd leren van de talloze ontmoetingen tussen mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden? Hoe kunnen we groeien aan iets dat te dikwijls uitloopt op confrontatie, maar dat een geweldige kans zou kunnen zijn om onze eigen verhouding tot het Heilige in Mens en Wereld te vernieuwen? Hoe kan de islam christenen helpen hun eigen godsdienst nieuw leven in te blazen? Kunnen moslims in de westerse cultuur christendom vinden? Wat is vrijheid van godsdienst?

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Engels → Nederlands, Duits en Deens

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Werkmethode: Introductie en discussie; samen met Ilse Wellershoff

‘Hoe verhouden zich de tegenkrachten tot de mens en de natuur in samenhang met onze moraliteit?’

Laura R. Bargmann (Regisseur - Drempeltheater, Nederland)

Voor het eerst in de geschiedenis van de toneelkunst, laat Rudolf Steiner de tegenkrachten Lucifer en Ahriman verschijnen in het vierde tafereel van het eerste Mysteriedrama ‘De poort van de inwijding’. Het Drempeltheater zal dit tafereel en het daarmee samenhangende zesde tafereel opvoeren. De werking van de tegenkrachten is het thema van onze werkgroepen. Hoe verhouden zich de tegenkrachten tot de mens en de natuur in samenhang met onze moraliteit? Een zeer actueel onderwerp. Tijdens de spraakvormingsoefeningen zullen de verschillen tussen Lucifer en Ahriman tot klinken gebracht worden en zal duidelijk beleefbaar worden hoe belangrijk het ‘levende’ spreken is. Op zaterdag tevens een uitvoering van twee taferelen met een toelichting.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Nederlands → Engels, Duits en Frans

Dit is een meerdaagse werkgroep die zal worden gehouden op 3 juni, 4 juni, 5 juni

Werkmethode: In een kring met veel interactie en beweging.

Dood en leven - - kunst en spel

Tom Tritschel (Geestelijke - Gemeente Bochum, Duitsland)

Dood en leven horen onafwijsbaar bij elkaar. Er is geen scheppingsproces van welke aard dan ook, dat zonder doodspunt werkt. Het bewegingselement dat wij leven noemen en dat groei en voortplanting in zich bergt, heeft zelf de doodselementen nodig om überhaupt zijn loop te kunnen hebben. Deze leiden naar een ‘ophouden’ en maken daarmee iets nieuws mogelijk. Via de weg van de kunst kan men de oplettendheid scholen om deze doodspunten waar te nemen, zodat ze scheppend werkzaam gemaakt kunnen worden

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Duits → Nederlands

Dit is een meerdaagse werkgroep die zal worden gehouden op 3 juni, 4 juni, 5 juni

Werkmethode: Inleiding en gesprek

‘De smalle poort’ – de Weg vinden die naar het leven leidt.

Patrick Kennedy (Geestelijke, seminarieleider - Seminarie Spring Valley, NY, USA)

We leven op zo’n verbazingwekkend moment van onze geestesgeschiedenis, een moment van echte spirituele vrijheid. Deze vrijheid brengt een ongelooflijke verantwoordelijkheid met zich mee: nu moet ik leren onderscheiden welke wegen naar het leven leiden en welke naar meer ongezondheid en vernietiging. Hoe vind ik het innerlijke kompas waarmee ik koersen kan op de echte doelen van mijn hart? In deze workshop onderzoeken we de gedachten en innerlijke oefeningen die ons op deze reis kunnen helpen.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Engels → Duits

Dit is een meerdaagse werkgroep die zal worden gehouden op 3 juni, 4 juni, 5 juni

Werkmethode: presentatie, groepsgesprek, schrijven en studie

Wereld in brand

Mathijs van Alstein (Geestelijke - Gemeente Zeist, Nederland)

Een grote onrust beheerst de wereld. Met steeds grotere snelheid volgen de gebeurtenissen elkaar op. Miljoenen zijn op de vlucht, de aarde warmt op, extremisme, nationalisme en populisme keren terug. Wat staat er te gebeuren? Welke paden liggen voor ons open? Hoe kunnen wij ons orienteren?

Talen:
3 juni: Engels → Duits

Deze eendaagse workshop zal 1 keer worden gehouden (3 juni)

Werkmethode: Voordracht, vragen, gesprek.

In welke vorm vinden we ‘con fuoco’ in de kamermuziek

Rainer Fournes (Musicus - Duitsland)

Kamermuziek uit de klassieke en romantische periode. Gelieve uw instrument mee te brengen. Eventueel kan iets ten gehore gebracht worden tijdens een cultisch moment.

Talen:
3 juni, 4 juni, 5 juni: Duits → Engels

Deze eendaagse workshop zal 3 keer worden gehouden (3 juni, 4 juni, 5 juni)

Werkmethode: Musiceren, luisteren, gesprek over het gehoorde

Internationale
Pinksterconferentie 2017