Daggids

Iedere ochtend bijt een spreker het spits af om onze gedachtes op de wereld te richten. Via steeds een andere spreker wordt je wakker gemaakt met een perspectief op onze wereld.

Op zaterdag zal Lisa Devine, geestelijke van de Christengemeenschap in Australië en kerndocent aan het Rudolf Steiner College in Sydney, een nieuw licht werpen op Steiners ideeën over het denken, voelen en willen van de mens, zoals ze uitgedrukt worden door lichaam, ziel en geest. Ze zal vertellen hoe de antroposofie andere belangrijke initiatieven heeft gevormd, bijvoorbeeld onderwijs, biodynamische landbouw, geneeskunde, kunst en architectuur.

Op zondag zal Mathijs van Alstein, geestelijke van de Christengemeenschap in Zeist en filosoof, ons verrassen met zijn visie op waarom deze tijd de antroposofie nodig heeft en hoe we die behoefte in de wereld om ons heen kunnen waarnemen. Hij gaat door waar Steiner ophield en brengt de antroposofie naar onze huidige samenleving.

Op maandag zal Otto Scharmer, senior lecturer aan het MIT en mede-oprichter van het Presencing Instituut, zijn Theorie-U bij ons introduceren, een methode waarmee je de uitdagingen en problemen van deze tijd op een compleet nieuwe manier kunt benaderen en naar oplossingen kunt zoeken.

Vrije verwerking

Na de spreker van de dag gaan we in kleinere groepen met elkaar met de inhoud aan de slag om die in ons op te nemen. Zo krijg je een beter begrip van wat de spreker heeft verteld en we passen dit toe op de wereld om ons heen. Je doer dit elke dag met dezelfde groep en onder begeleiding van twee mensen.
Het is een vrije verwerking, maar elke groep kiest een bepaalde benadering. De groepen worden verdeeld over vier respectgebieden:

Respect voor jezelf:
Vragen rond persoonlijke ontwikkeling, social media, en de toekomst van het onderwijs.

Respect voor de ander:
Vragen rond onze samenleving, de rol van geld, sociale driegeleding en gezondheidszorg.

Respect voor de natuur:
Vragen rond onze natuurlijke omgeving, duurzaamheid en landbouw.

Respect voor de geestelijke wereld:
Vragen rond religie, geloof, en de toekomst van de Christengemeenschap.

Het respectgebied dat je kiest is leidend voor jouw groep. Het is niet bedoeld als beperking, maar alleen als leidraad. We streven ernaar de groepen niet groter te maken dan 20-25 personen per groep en we houden rekening met je voorkeur voor een bepaalde taal.


Internationale
Pinksterconferentie 2017